Ryhmäopetus

Yksilöopetuksen lisäksi Ebelin opintoihin kuuluu monenlaisia ryhmäaineita:

MUSIIKIN HAHMOTUSAINEET

Ebelin MUHA:n perusopintoihin kuuluvissa pop- ja jazzteoriaryhmissä opiskellaan rytmimusiikin perusteita tason mukaan. Syventävissä opinnoissa on tarjolla valinnaisia kursseja musiikin historiasta sävellykseen. Ryhmät kokoontuvat viikottain koko lukuvuoden ajan, à 60-90 min.

Katso tästä Ebelin musiikin hahmotusaineiden koko tarjonta.

Ebelin oppilaat voivat hyödyntää myös EMOn MUHA-opintoja.

BÄNDI- JA LAULUYHTYEOPETUS

Ebeli järjestää monipuolista bändiopetusta ja muuta yhteissoittoa sekä lauluyhtyeopetusta. Edellytyksenä bändeissä ja lauluyhtyeissä soittamiseen ja laulamiseen ovat riittävät taidot. Vakiobändit ja lauluyhtyeet kokoontuvat 12 x 90 min lukukaudessa, ja ne muodostetaan lukuvuoden alussa valmiuksien mukaan. Vakiobändien lisäksi tarjonnassa on myös bändiperiodeja erilaisin teemoin. Periodit kestävät yleensä 6 x 60-90 min kerrallaan.

EBELIN KUORO

Ebelissä on kaikille ebeliläisille avoin kuoro, joka harjoittelee ja esiintyy säännöllisesti. Kuoroon voivat hakeutua myös muutkin kuin Ebelin oppilaat.

Kuoron ohjelmisto koostuu jazz- ja pophenkisestä 3-6 äänisestä materiaalista, ja se laulaa sekä a cappella että säestyksen kanssa. Kuoroa johtaa Riikka Keränen.

EBELI BIG BAND

Ebeli Big Band harjoittelee ja esiintyy säännöllisesti. Big bandiä suositellaan erityisesti kaikille Ebelin puhallinoppilaille, ja tervetulleita ovat myös EMO:n puhaltajat. Ohjelmisto koostuu sekä big band -klassikoista että uudemmasta suomalaisesta musiikista. Ebeli Big Band toimii yhteistyössä mm. kummiorkesterinsa Espoo Big Bandin kanssa. Ebeli Big Bandia johtaa Rasmus Soini.

STUDIOTYÖSKENTELY

Studiokursseilla tutustutaan käytännön kautta äänittämisen ja miksaamisen perusteisiin Ebelin studiossa. Kurssit järjestetään periodimuotoisesti oppilaiden tason mukaan. Tarjolla on myös yksilöllistä ohjausta.

Ebelin studiossa voi äänittää ohjatusti omia demoja ja tutustua siten studiosoittoon.

Studiotyön tarkemmat kuvaukset tästä linkistä. Opettajana toimii Markus Kärki.

VALMENNUSOPETUS 

Oppilasvalintojen sekä iän perusteella hakijoita voidaan ohjata valmennusopetukseen eli pajaan. Pajassa oppilaat tutustuvat soittimen perusteisiin pienryhmässä ja muodostavat käsityksen rytmimusiikin harrastuksesta. Viikoittainen soitto/laulutunti kestää 30-60 min riippuen ryhmän koosta (1-5 hlöä).

Pajaopetus kestää vuoden kerrallaan, minkä jälkeen voi hakea varsinaiseksi oppilaaksi perustasolle.

Vieritä ylös